Ciwîyayîş

Nuştox Azad Araratî nuşteyê xo yê nê hewteyî de qala ciwîyayîşî kerdo. Makaleya ci wina ya:

Seke şorişgêrî vanê: ti çiqas ciwîyayê ney senî ciwîyayê muhîm o. O wext wina beno; ciwîyayîşê her gandarî amanc ra girêdaye yo. Eke wina yo ganî her merdim nê persî xo ra pers bikero; ez çiqas goreyê amancê ciwîye ciwîyena?

Ciwîyayîş çik o? Bêgûman ganî kes nê persî ser o vindero. Çunke wexto ke kes vano ciwîyayîş qala gelek çîyan keno. Ciwîyayîş na fezaya ma de amanco tewr raver o. Feza de heme çî gandar o. Heme çî hereketî mîyan de yo. Tay çî lezkanî hereket kene, la tay çî zî giran hereket kenê. Tay gandarî serranê derg û dila ciwîyenê, tay gandarî kilm. Emrê kesa û yê perperike sey yewbînî nîyo la herçiqas kesa derg ciwîyena û perperike kilm ciwîyena; ciwîyayîşê merdiman de ciwîyayîşê perperike zafêr estetîk û xasekêr o.

Seke şorişgêrî vanê: ti çiqas ciwîyayê ney senî ciwîyayê muhîm o. O wext wina beno; ciwîyayîşê her gandarî amanc ra girêdaye yo. Eke wina yo ganî her merdim nê persî xo ra pers bikero; ez çiqas goreyê amancê ciwîye ciwîyena? Eke ciwîyayîş de amanc esto û goreyê amanc ciwîyayîş esto; kes eşkeno vajo o kes rastî zî ciwîyeno. Eke ciwîyayîş de amanc çin o, o wext ciwîyayîş zî nêbeno ciwîyayîşêko bi mana.

Ciwîyayîşî de pawitiş, xo zêdnayîş, xo mirdkerdiş esas o. Sere de ganî her gandar xo bipawo, eke xo mepawo, nêşeno ciwîyeyê xo ravêrno. Peyê cû ganî her gandar bieşko xo bizêdno, eke xo nêzêdno, peynî bi ciwîyayîşî yeno. Ciwîyayîşî de yo bîne xo mirdkerdiş o. Eke yew gandar xo mird bikero, eşkeno biciwîyo. Peyê nê hîrê esasanê binyatî, ciwîyayîşî de mana vejîyeno raste. Eke xopawitiş, zêdnayîş, mirdkerdiş esto ganî gandar ciwîyayîşê xo manadar bikero. Eke ciwîyayîş manadar mebo, beno ciwîyayîşêko bêmana û veng.

Goreyê nê perspektîfê corî kurdan de ciwîyayîş senîn o? Ganî ma bala xo bidîn ser. Se serran o kurdan xo nêkerdo wayîrê rayberîye. Qandê cû sîstemê xo nêronayo. Peynîye de kurdî bîyê lete bi lete. Tarîxî mîyan de di dewrê muhîmî estbîyê. Nînan ra yew raver berdişê şorişê neolîtîkî yo ke ma vanê verênanê kurdan no şoriş kerdo. Peyê nê şorişî ra fina verênanê kurdan Konfederasyonê Medan awan kerdo la çi heyf, zaf kilm ramito. Konfederasyonê Medan ra nat kurdî beno ke tay herêman de û tayê deman de îdareyê otonomî ronayo la naye ra vêşî çîyêk nêkerdo. Tarîx Medan ra heta nika vêşî bin dagîrkerîye de vêrayo. A yewe ra yo ke komelê kurdî atomîze bîyo. Kurdî hetêk ra zeîfîye mîyan de ciwîyenê heto bîn ra zî seba ke verênanê ci şorişê neolîtîkî raver berdo bihêz ê. Zeîfîye peynîya atomîzebîyayîş û bin dagîrkerîye de mendişî ra yeno. Nê di çîyî seba kurdan esas ê ke ganî merdim bizano. Eke nê di çîyê esasî meyerê zanayene kes nêeşkeno kurdan rast tehlîl bikero û kurdan rewşa kambaxe ra bireyno.

Rayber Apo ke ez vana hîna zî heqîqeta ci hol nêameya şinasnayîş, kurdî hol şinasna. Hem zeîfîyê kurdan hem zî hêzê kurdan hol dîyo. A yewe ra yo ke Rayberîye hîna domanîya xo de dest erzeno ciwîyayîşî. Hema vaje heme hetan ra ciwîyayîşê dewe red keno. Wexto ke wazeno ciwîyeyê dewlete yê resmî bişinasno, vîneno ke uca de zî ciwîyayîşêko rast çin o. Cigêrayîş û têgêrayîşê Rayberîye seba ciwîyayîşêko rast hertim esto. Qandê cû Rayber Abdullah Ocalanî ciwîyeyêko xozayî û tarîxî vet raste. Têkoşînê xo de zî serkewte bi. O yo ke mendo no yo ke ganî kurdî û dostê ci na heqîqete bivînê û goreyê ci ciwîyayîşê xo newe ra sererast bikerê ke hertim ciwîyayîşî de serkewte bê.

Çime: Rojnameyê Yenî Ozgur Polîtîka