Zozananê Qendîlî de wextê ardişê penîran

Hemwelatijê ke dewanê herêma Binare ya Qendîlî de ciwîyenê xidayê ke wisar û hamnanî hadre kenê aşmanê payîz û zimistanî de şikeftan ra vejenê û bazarê şaristanî de roşenê.

Zozananê Qendîlî de wextê ardişê penîran o. Hemwelatijî xidayê ke wisar û hamnanî hadre kenê aşmanê payîz û zimistanî de roşenê.

Hemwelatijê ke dewanê Binare ya Qendîlî de ciwîyenê serrewextanê wisar û hamnanî xidayanê sey penîr, tantûr, lor û şitê heywanan hadre kenê.

Xidayê ke yenê hadrekerdene seva ke nêxerepîyê nîyeno paşta estoran ro û yenê berdene bi zozananê Binare ya Qendîlî.

Xidayî tîya çal û şikeftê ke tira ‘kulîn’ yeno vatene de ronîyenê. Aşmanê payîzî de ê xidayan vejenê benê şaristanê bazarî de roşenê. 

Aşmanê payîzî de bi varayîşê varanî yê ewilênî hemwelatijî bi grûban ver bi zozanan şinê. Goreyê îhtîyacîya xo xidayanê xo gênê anê bazar de roşenê

Fotografê ke cor de yê yê hemwelatijanê dewa Rezge ya Binare ya Qendîlî yê ke xidayanê xo zozanan ra anê.