Bi kitabê 'Ji Bo Zarokan Cografya ziwanê maye musneno domanan

Mamostayê Cografya Mehmet Baran Aydın, seba ke domanê kurdan serebûtanê cuya rojaneye bi ziwanê xo bimusê kitabê “Ji bo Zarokan Cografya (Seba Domanan Cografya)” nuşt.

Kitabê nuştox Mehmet Baran Aydıno ke ziwan û edebîyatê kurdkî ser o xebitîyeno, Weşanxaneyê Perî ra vejîya û refan de cayê xo girewt. Armancê nuştoxî yo ke mamostayê cografya yo, o yo ke domanê kurdan serebûtanê cuya rojaneye bi ziwanê xo bimusê. 

 Qehremanê bingeyên ê nê kitabî yo ke xîtabê domananê 8-10 serreyan keno yew kênek a ke nameyê xo “Cane” û yew lajek o ke nameyê xo “Bagêr” o. No kitab dîyaloganê rojaneyanê mîyanê nê her di domanan ra êno were. Cane her çî zana, Bagêr zî meraqdar o û tim persan pers keno û wazeno ke bimuso. Aydinî seba ke nê kitabî amede bikero zaf kede daye, perwerdeyê pedegojî girewt û zaf perwerdekar û psîkolagan hetkarîya ey kerde. Aydinî mufredatê mewcut ê Tirkîya etûd kerdo û mamostayanê dibistane ra persî pers kerdê û reyna xebatê welatanê bînan zî etûd kerdê. Resimê kitabî zî yew resamê pisporî viraştê. Ayninî dîyar kerd ke no kitab bi xebatanê winasîyan vejîyayo warye. Aydinî dîyar kerd ke seba perwerdeyê kurdkî ganî domanan de bi taybetî bêro eleqedarbîyene. Aydinî vat ke “Bi taybetî zî domanî ganî serebûtanê cuya rojaneye bi ziwanê xo bimusê.”

 'Ganî her kes warê xo de ber bîyaro’

Aydînî ard ziwan ke kurdkî her warî de teda vîneno û êno qedexekerdene. Aydinî wina dewam kerd: “Bi serran o ke teda kenê ke ziwanê ma mîyan ra wedarê. Ma zî vera na yewe ganî bi înad ber bîyarê. Her kes warê xo de ganî berheman ber bîyaro. Ez mamostayê cografya ya, cografya ser o xebatan kena, kitabî ber ana. Matematîkzan matematîkî ser o tarîxzan tarîxî ser o bi ziwanê xo ganî berheman ber bîyaro.” Aydinî dîyar kerd ke ziwanî ser o tesîrê perwerdeyî zaf o û ganî kurdkî zî gamêk raver bibo ziwanê perwerdeyî.