17 serrî yo awe nêşimeno!

Dewa Hemka ya qezaya Elkê ya Şirnexî de hemwelatîyê bi nameyê Hamît Acerî 17 serrî yo awe nêşimeno.

Dewa Hemka ya qezaya Elkê ya Şirnexî de Hamît Acer (70) 17 serrî yo awe nêşimeno. Acer key awe bişimo pê beno nêweş. Doktorî pê rewşa ci mat mendî û hema nêeşkayî nêweşîya ci teşhîs bikerê. Acer têna eşkeno çayî bişimo.

Acer ano ziwan ke nêno vîrê ci ke awe bişimo û vano: ''17 serrî verî rojêke nêweş kewta. Ez şîya nêweşxane û agêraya keye. Mi awe şimite la awe qirixê mi de mend û ez virita. Key ez awe bişima mi ecîz kena. Ez hende kar kena, roje gêna la qetî têşan nêbena.''

Acer pare keno ke o têna eşkeno çayî bişimo û wina dewam keno: ''2 serrî verî ez şîya nêweşxane. Doktoran mi rê vat yew nêweşîya mi zî çin a. Doktorî mat mendî. Înan vat 'ti senî ciwîyenî?' Ez datlî yan zî çîyê solinî zî biwera pê têşan nêbena. Doktoran vat 'Awe bigirne, bişime.' La ez nêeşkaya aye zî bişima. Key ez awe şimena virena, hişê mi şino û nêweş bena.''