Cahîlîya Mi

Zereyê mi bi ey zaf vêşayênê. Tuk û tenê bî. Cîrananê ey qaytê ey kerdênê la tenê bî. Duçarê tenetiya xirabe bî. Tenetîya di çetal e. Tenetîya mar dano piro dimrîştike ser de dana piro bî. Ez kî bêçare bîya. Mi nêzanitenê ez ci rê se bikerî.

Zaf kal bibî. Hende kal bibî ke nêşkîyênê cayê xo ra wurzo ra. Zereyê banê sey şikeftî de tenê bi xo bî. Cinîya xo merdbî. Domanê xo pêro şîbî. Ca û cangeyê xo terknaybî şîbî. O caverdabî şîbî. Înan zaf waşt bî ey kî bi xo ra berê la ey linge êşt bî xo ver vatbî nêşona de nêşona. Se beno bibo ez warê xo canêverdana nêşona.

Tewr pênîye ke mi halê ey dî mi fam kerd ke o kî raye ser o yo. Fikranê sereyê mi çimanê mi de xo daybî teber ke çerexîya mi va:

-Merg çîn o. Çerx esto. Merg çîn o. Çerx esto çêna mi.

Ey reyna ez matê xo veradaybî. Ez xemgîn bîya. Mi ey ra zaf hes kerdbî. Ey de royêde cîya estbî. Ey de royê yê ke mi vîra înan kerdênê estbî. Waxtê ey amaybî o do tewrê çerxî bibîyênê. Mi waşt ez pê ra tayê mucilîye bikerî. Bîyênê mi o reyna medîyênê. Mi destê ey yê ke tenê çerm û aste mendbî guretî zereyê destanê xo. Berdî lewanê xo lew na destanê ey ra.

O kamil bî. Kamilîya ey zaf xorîne bîye. To vatênê qey hezaran serran verê ra êno. Mordemê nê dewrî nêbî. Mordemê nê dewrê bê kokî, nê dewrê vergê harî nêbî. O mendênê warê xo. Warê xo Hewremanî. Qasê Hewremanî kan û qedîm. Qasê Hewremanî efsunî bî.

Zereyê mi bi ey zaf vêşayênê. Tuk û tenê bî. Cîrananê ey qaytê ey kerdênê la tenê bî. Duçarê tenetiya xirabe bî. Tenetîya di çetal e. Tenetîya mar dano piro dimrîştike ser de dana piro bî. Ez kî bêçare bîya. Mi nêzanitenê ez ci rê se bikerî. Çi çare bivînî.

Mi sereyê xo de ard berd. Sencna. Goreyê xo çareyêk dî. Ez didil bîya la reyna kî mi va ez şansê xo bicerebnî. Destê ey hîna zereyê destanê mi de:

-Şo lewê domananê xo. Şo bajar.

Destê xo zereyê destanê mi ra bi hêrs antî. Demêk sere ver de bêveng mend pey ra, sereyê xo kerd berz, çimê xo yê keskî verdayî zereyê çimanê mi:

-Mi to ra pawa nêkerdênê. Mi to ra pawa nêkerdênê ke ti mi ra vajê şo bibe kole…