Dengbêjo peyên…

''Nika veng birîya, çunke qalîkerdoxî hiş kerd. Nika rengî cemidyayî, çunku sereyê wisarî de neynika bejne ya rengan şikîyaye. Nika awirê dostan, embazanê rayîrî bêpeynî de daliqnaye mendî, çunke Halîl şi ûca…''

Armanc Kerboran ( Huseyîn Akdogan) o ke27ê teşrîna peyêne ya 2011î de Pîranê Amedî de pîya di embazanê xo şehîd kewt embazanê nêzdîyan ê Halîl Dagî ra bi. Armancî 7ê nîsane ya 2018î de Eyaletê Amedî bêtelî ra şehadetê Halîlî eşnawit. Eynî roje rojnuşteyê xo de bi sernameyê ''Halîl şehîd bi'' nuşteyêk nuşt. Serrgêra şehadetê 13. ya Halîl Dagî de ma nuşteyê Armanc Kerboranî yê  Rojnuşteyê Vakurî ra qismêk pare kenê:

***

Besta de… Avyan de.  Pêkewtişêko pîl. Pêkewtişanê  pîlan ê herêma Avyanî ya Besta ke çend rojî kerd derg de  HALÎL DAG şehîd bi…

Nê cumleyî çend bêmana, nê cumleyî raştîye ra çend dûrî ye! La çi heyf çend zî raşt ê.

Halîl şehîd kewt…

Dengbêjo peyên …

Dosto heqîqî yê şerwananê qedîman û embazê rayîrî…

Qijê Egeyî, waştîyê koyan, welatê koyan… Û qalkerdoxê ci… Qalkerdoxê cuyeyanê  ke raştî û xeyalî benê têmîyan…. Fehmkar, goşdar û qalşkerdox… Oyo ke nîşan dano, ramojneno… Destnîşandarê rî, çim, huyayîş û hesranê ke dinya sey nîşanê qiyametî nimnena, ajansî nêvînayîşşîra yenê.  Oyo ke semedê  aqilê biwîjdanî û zerrîyan ê ke dinya de mendî nîşan dano.

Nika veng birîya,çunke qalîkerdoxî hiş kerd. Nika rengî cemidyayî, çunku sereyê wisarî de neynika bejne ya rengan şikîyaye. Nika koyî xemgîn ê, çunke zerrîya înan ra leteyo pîl hetê Ehrimanî ra ame girewtene… Nika awirê dostan, embazanê rayîrî bêpeynî de daliqnaye mendî. Çunke Halîl şi ûca…

Eşq; muntişê çeqer, sûre û qerî bi karrdêka kore birna, çunke oyo ke sey eşqî ciwîyayêne merd!

***

Her hele, her hel ez vana ''bêmana yo''  ''çîyo winayên beno? Munkun nîyo'' û eslê xo de ez zana… Ez nêwazana qet çîyêk bizanî.

***

Na seserre de çend merdimî estê ke hende dej xo dima verdene?

Çend kesan hende eşq xo dima verda?

Çend merdimî, wina pak mendî û na dinya rê wina hes kerd…

Çend merdimî hende bîyî ziwanê kesanê bêziwanan, vengê bêvengan û huyayîşê beriqîyayî yê kesanê ke serê înan ameyî girewtene ramojnayî.

Çend merdiman wina nîşan da?

Hevalê min, hinî qalkerdoxê ma çîn o, hinî ma lal ê sey heme wextan… Hevalê min, hinî mamosteyê/a to çîn o/a û çimê ma hinî pê renganê cemidyayan kor ê… Dêrsim û ê bînî nika senî perîşan bîyî. Belkî hinî cuya ewro ra tepîya vengîya pîl a,  yew gelçvetişo bi hetêkê xo.

***

Ez çi vana se vajî nêzana… La zor dîyeno mi.

Ez vera dişmenê serserî yê bêhîşî yo ke xo sey serkewteyî vîneno, hêrsbîyaye ya…  Çend tirkê sey Halîlî estê, nê bêhîşî, cahîlê korî nêzanê! Nalet bêro zerrîya înan a sey kerra ro! Xo sey serkewte vînenî!!

***

Ez wazena biewnî bêpeynîye ra, wazena çîyêk bivînê. Ez vejîyana kerrayanê girdan ser.  Wazena ke wa verê mi de qet perdeyêk memano. Ax nê vengîyê ke çew fatisnenî yê ke peyde mendî çînêbînê, çend rehet o nê rayîr de sey yew nefesî.

Senî ke darêka qijkek vil akero, yew vame… Verê pelanê xo vil akerda. Gama ez ewnîyena nê vilan ra helêk ez cehd kena ka çimanê to bivînê Halîl. Halîl senî qala nayî kerdene û senî tira heskerdene… Ez bê sipîyî çîyêkê bînî nêvînena. Heme dinya, kerreyî, heme darî, herre û asmên heme sey pelê gula sipîye yê. Çunke ez bena kor.

Mîyanê na sipîyîye de gilê vilike de di dalpayê şilîyî mendî. Ya zî di mûmî, belka hesrê dinya yê…

Ez ceniqîyena..  vana ''Pêewnîyyaîşê sey Halîlî rê hêzê mi çîn o ke'' û heq dana xo.

Dima Dêrsimo qij vazdano hetkarîya mi…  Dostê heme dewranê zoran û heme kesê ke tengayîye de yê.. Qijkekê ma yo ke tî ra wisarêk verê cu Besta de daran, gileyan, pindan rê zerrîye ra duakerdene…. Dêrsimê ma yo qijkeko ke seba ke pindan rê hetkarîye bikero vanga şilîya vilgerme, seba ke serdî fetilno venga hewayê germî dayêne û cehd kerdêne ke wa zimistano huşk biaçarîyo wisar…

Dima ra ez xo bi xo vana darê Besta reyna erey kewtî û înan rê lomeyê xo kena.  Belka pelê nê daran nêzanê ma senî bêsebir akerdişê înan pawenê. Nêzanê ke pelê înanê tenikî mertalê ma gird ê.

***

O mij nika reyna ame. Senî ke vajo ewro rojan ra yewna roja. Mijê ke tim tim yenê. Mijê gira gira. Yew di gamanê wetî de qet çîyêk çîn o.

Mi ewro heta şanî xeberî goştarî nêkerdibî. Hewno ke mi şewe de zî mi xora nimnayêne. La ê saetanê şanî de parzîtan Haîl Dag, Halîl Îbrahîm Uysal nênimitêne.

Raşta zî giran ame Galilo… Zaf zor dano mi. Mi zaf dejneno.

Halîl Dag…

Xo dima eserê sey koyan verdayî, xo dima dej û wezîfeyê sey koyan verdayî Halîl Dag. Oyo ke  xo dima dostê bi tênatîye, dej, hêvî, xemgînî û coşî verdayî.

Nîsane 2008-Amed