Meymana Ma Ya Qedrberz e

Nameyê xo Sîdra ya. Sîdra êdî bîyê mêymana ma ya daîmî ye. Tabî her tim seba şekirî êna. Heta ke şekirê xo megêro kî nêşona. Ama virarkerdîşêde Sîdra esto ke wa nêsîbê her kesî bo. Hende zerî ra virar kena. Hende germ û hende nerm.

Vengê teq û reqî yêno la kotî ra yêno. Eke ber bo zingilê berî esto. Zingil bicino. Mi ke rind goş da ser mi fam kerd ke ber ciniyeno. Ez lezkanî şiya mi ber kerd ya. Mi dor û marê xo de nîyada kes çîn o. Çimê mi ke amayî cêr wî xizir na çika? Hama hîrê serî ya esta ya çîn a. Hama bostêk a. Mi hîna a dîye nêdiye kewte zere. Mi hew dîye hawo kêladêsî(teras) de ya. Mi xo resna ci;

-Kamta kamta? Şona kotî? Ez reşta ci mi pêgurete.

Fekê xo de çîyêna milmilna la mi ci ra çîyê fam nêkerd. Sereyê xo kerd berz mi de nîyada. Oyy rîyo gilor, çimê engurî, poro xeleq in. Cayê xo de nêvindena. Uca ra erzîna uca. Qerqezîna.

-Delalê ka vaje ti kam a? Nameyê to çîyo? Pes çîn o. Sereyê xo kerd xo ver û:

-Sukar.

-Sukar? Sukar çiko?

-Sukarrr.

-Ha ti şekir wazena. Ka mi ra vaje nameyê to çîyo? Ti kotî ra ama?

-Sukarr. Sukarr.

Sukar vana çîyêde bîn nevana.

Wîîî na ereb a û şekir wazena. Mi bi erebîya xo ya çat pate tayê pê ra muciliye kerde şekir da ci û ruşnaye.

Nameyê xo Sîdra ya. Sîdra êdî bîyê mêymana ma ya daîmî ye. Tabî her tim seba şekirî êna. Heta ke şekirê xo megêro kî nêşona. Ama virarkerdîşêde Sîdra esto ke wa nêsîbê her kesî bo. Hende zerî ra virar kena. Hende germ û hende nerm. Hurdî hurdî lew nana sirotan ra. Ti vana ez hama bigêrî bikerî zereyê xo.

Ê Halebij ê. Tawo ke Suriye de serewedarîş dest pê beno Haleb ra remênê ênê Rojawa. Nika Rojawa de cuyenê. Pîyê Sîdra asayîşî de xebetyeno. Ma û Sîdra bîyê dostê yewbînî yê rind î. Eke biverdê ma têlewe de zaf weş bicuyê. Çike ma yewbînî ra hes kenîme.