Îranî cezaya 10 serran daye mamosteya kurdkî

Dewleta Îranî cezaya 10 serran daye mamosteya kurdkî Soma Pur Muhammedî.