Weşanxaneyê Vateyî ra di kitabê neweyî

Weşanxaneyê Vateyî kitabê Dr. Nadîre Guntaş Aldatmaz û Akman Gedîkî vejîyayî.

Weşanxaneyê Vateyî ra di kitabê neweyî vejîyayî.

Vateyî kitabê ''Tehlike Altinda Bir Dil Kirmancca/Zazaca'' (Binê Tehlukeyî de Ziwanêk Kirmanckî/Zazakî) yê Dr. Nadîre Guntaş Aldatmaz çap  kerd ke kitab tezê doktora yê Nadîre yo.

 

Kitabê ''Ti Ke Şona Kulme Wele Bîya'' hetê Akman Gedîk û Newzad Gedîkî ra nusîyayo û kitabê şîîran o.

 

Kitabî ra şîîrêke wina ya:

''Kam şîkîno resmê vayî virazo?

Vay bi xo, resmê xo hêgayan ra viraştî

Payîzî bi, zerd reng kerd,

Zimistanî sipî,

Wisarî û hamnanî her reng kerd pede.

 

Tabloyêde henên bî ke

Şarî ser a silawate arde

Hekmet mendî

Qe kesî nêviraştbî

Ne amê rotene

Ne amê herînayîş

Ne kî buha xo bîye''