Şaîr û Hozanê Welatî: Egît Dogan - 9

Şaîr û deyîrbaz Egît Dogan, yew keyeyo ke muzîkî de leqedar beno de yeno dinya. O raywanîya muzîkî de verê cû têsîrê pî û maya xo de maneno.

  Şaîr û deyîrbaz Egît Dogan Gimgim de, dewa Muska de yeno dinya. Heta dibistane wendo. Şono lîse labelê nêqedêneno. Domanîyaci dewe de derbaz bena. Serra 1989 de zewejîyeno û di lajê ci benê. Serra 1991 de keyeyê xo keno bar û şino Adana û heta teqawutbîyayîşî uca de karanê cîyayan gurîyeno.

Şaîr û deyîrbaz Egît Dogan, yew keyeyo ke muzîkî de leqedar beno de yeno dinya. O raywanîya muzîkî de verê cû têsîrê pî û maya xo de maneno. Çunke ê zî muzîkî ra hes kenê û têkilîya înan a muzîkî estbîya. 

Şaîr û deyîrbaz Egît Dogan, embazê şaîr Xidirî Başî yo û ey domanîya ra nata pîya nê rayîrê muzîkî rayra şîyê. Labelê muzîkê kirmanckî/zazakî de tewr zaf têsîrê şaîrê Gimgimî yo girdî Sîlê Musî ey ser o bîyo. Ey îlham şîîr û kilamanê Silê Musî ra girewto û zaf reyan zî no ardo ra ziwan. Teberê Silê Musî de Kemalê Sey Cafirî… 

Çi heyf ke Şaîr û deyîrbaz Egît Dogan hetê şarê ma ra zaf nêno şinasnayene. Hîna zaf şara Gimgimî ey şinasneno û deyîranê ci zaneno. Xora Gimgim û dewanê Gimgimî de deyîrê ey baş yena zanitene/vatene. Şaîr û deyîrbaz Egît Dogan xortînîya xo de zerrîye keno kênekêk û zaf şîîre û deyîrê ey seba na kêneke ameyê nuştene û vatene.

Şîîr û deyîranê Şaîr û deyîrbaz Egît Doganî de hîna zaf eşq, qeder, birîne, derd û kul, hesrete, îsyan, dej, zîyar û dîyarî û hesreta welatî est a. Heta nika qet album yan zî kitabêk de nê şîîr û deyîrê êmeyê komkerdene labelê hetê xortanê Gimgimî ra û rena çend hunermendan kirmancan kilamê ey vatê û medyaya sosyale de pare kerdê.  

Ma do şîîr û deyîranê Şaîr û deyîrbaz Egît Doganî nîyabide, vînenê ke ziwanê xo herêmkî yo, yanî ziwanê mintiqaya Gimgimî yo. Zawanêko dewlemend û pak. O şîîranê xo de tarzêko nazim xebitneno. Ma deyîranê ey de reng û dewlemendîya herêma ey zaf asan vînenê. Ziwanko menkanîk ney, ziwanêko gande û sade xebitneno. 

Ma do cêr de çend deyîranê ey bivînê.

 

XIŞMÊ CANÊ TO BONE

 

To rê çik o ez remneno çêneke 

Ti be xo nêkena fîyatê keke 

Hergo firna to mendara mereke 

Xiziro kal xişmê canê to bone 

Çelkanîye xişmê canê to bone 

 

Mi to ra va, Xizir kena yacêre 

Xizir xişmê to bo dima mi nêcêre

To biroşî kes nêcêno bêpere 

Şeyîdê birrî xişmê canê to bone 

Girê Boxa xişmê canê to bone

 

De vanê ti bîya kutikê Xaşxaşe 

Cendek wenê erzenê to ver xaşê

Mi nêzana însanî honde qelaş ê

Evdil Elî xişmê canê to bone

Sey Nesemî xişmê canê to bone

 

Dewe kulî to ra vanê, firneheş 

Bextê mi ra bîya merdêde keleş 

Her du çavê te da were ava reş 

Şeyîdê Meydanî xişmê canê to bone 

Pîro Mansur xişmê canê to bone

Qese û Qeyde: Egît Dogan

 

ADIRÊ ŞAR DE

Mi dîya gula bostana

Çîçeg dana baxê şar de

Zê aşme-roj şewle dana

Mi veşnena adirê şar de 

 

Payîz o, dagêrî ware

Non çîn ê, xirabê arê

Mi bikişê berzê dare

Şo bicêre lajê şar de

 

Xo ta dana êna-şona

Çila to kî şona xo ra

Vinde ez bimirî hona

Ti şo rakuye cila şar de

 

Qul Egît maşiqê tu yo

Heqî viraşto kolê tu yo

Xizirê Kalî halê m’ dîyo

To kî biveşno adirê şar de

 

Qese û Qeyde: Egît Dogan


RAYA ÎZMÎTÎ

Raya Îzmîtî ke ax çiqa durî ya

Tavşantepe vanê; çamur a, mîl a

Axwe tede çîn a, şimenê bîra

Axûzar bimane, ti bê mi ser de

 

Serra ‘m nêqedîye, ez to de bêrî

Nêkune na zerê mi ez to se burî

Ortê ma de ra o (û) rêçî bîyê dûrî

Kor-poşman yacêrê, ti bê mi ser de

 

Çimê şoferî kor bê, makîna meramo

Motor arze bido, hetan ez amo

Ez ke herey kewto, bê verê camo

Rawo ra bimanê, ti bê mi ser de

 

Derdê Egîtî zaf ê, qasê kemera

Yara mi qey goç kerdo, şona şehêra

Çîyê sanke mi ra xelesîna ra

Xizir to yaçarno, bîya ro mi ser de