Êdî Bîblîyografyaya Kirmanckî zî esta

Weşanxaneyî Vateyî kitabê Mutlu Canî yê bi nameyê ‘Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî) çap kerd.

Weşanxaneyê Vateyî ke serra 2003î ra nata bitaybetî lehçeya Kirmanckî ser o xebetîyena û heta nika bi seyan kitab, kovare û sewbîna çap kerdî, nika yewna kitabo muhîm çap kerd.Weşanxaneyî kitabê Mutlu Canî yê bi nameyê ‘Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî) çap kerd. Seke yeno zanayene lehçeyê Kirmanckî yê ziwanê Kurdî, goreyê lehçeyanê bînan tayêna erey derbazê nuştişî bîyo û na xebate zî lehçeya Kirmanckî de xebatêka sifteyîne ya.

Na xebata ke xo rê kerdo hedef ke na pêserîya ke hetê bêj û mîqdarî ra zîyade bîya pêşkêşê ewro û neslanê ameyoxan bikero, hîrê beşan ser o awan bîya. Beşê yewinî de derheqê bîblîyografya, bêjanê aye û bîblîyografyayanê kurdan de melumatî estê. Beşê dîyinî de sernuşte û kunyeyê 332 kitabanê ke goreyê tewiranê xo tesnîf bîyê, estê. Beşê hîrêyinî de zî sernuşte û kunyayê 5995 metnanê weşananê perîyodîkan ke goreyê tewiranê xo tesnîf bîyê, ca gênê. Hûmara pêroyê kunyeyanê bîblîyografîkan 6330 a. Kunyayê kitabî na ya: Mutlu Can, Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî) I1963-2017I, Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2018, 465 r.