Folklorê kurdan ê zazayan de Kayvateyî -5

Kayvateyî, cumleyê ke bi îstifadekerdişê cimendîya vate, çekuye û vengan yenê vatene û wayîrê nêmmana yê. Kayvateyî zafêrî seba domanan yenê vatene û amancê ci qebîlîyetê qiseykerdişî domanan xurtkerdiş û averberdiş o.

KAYVATEYÊ ZAZAKÎYÎ

Kurdan ê zazayan de kamcîn nimûneyê vateyê verênan, çibenok, dua, zewt û kayvateyî est ê? Ma beşê verênî yê dosyaya xo de ya ke panc beşan ra yena pê, vateyê verênan , yê diyînî de duayî, yê hîrêyinî de zewtî  û yê çarine de çibenokî girewtbî dest. Ewro ma do sey beşê pancinî kayvateyan ser o vinderê.

5- KAYVATEYÎ

Kayvateyî, cumleyê ke bi îstifadekerdişê cimendîya vate, çekuye û vengan yenê vatene û wayîrê nêmmana yê. Kayvateyî, vateyê bi qafîye û peymîye yê. Kayvateyî zafêrî seba domanan yenê vatene û amancê ci qebîlîyetê qiseykerdişî domanan xurtkerdiş û averberdiş o.  

Nika ma cêr de bi nimûneyan bivînê:

1 - Ekelo Tukelo

Oooo

Ekelo tukelo

Çar lingo, çepelo

Bijgojo qemilno

Alo vingo

Pîrko ling o 

Mastê mîya

Ser selîya

Cila kere

Teqle bîya

2- Qerez Kîşto

Çine gol bêbine

Qerez kîşto

Doçik lîşto

Ewdila şîyo dare ser 

Cirît eşto vare ser 

Koşkê çênan o

Textê lacan o

Pirê teyr û turan o.

3- Kole Kole - 1

Kole kole hezazî

Hak binê de virazî

Sarê ma şemamê ma

Tirkê ma xulamê ma

Mal verda bostanê ma

Seba tîle (letîkê) nonê ma

 

Korekî axan o

Pirrê çûçikan o

 

Kekê mi amo fîşe-fîşe

fîşe bi çavuşe

Çavuşe bi zingile

Zingil ketî pita dilê.

4- Kole Kole – 2

Kole kole hezazî

Hak binê de virazî

 

Şarê ma şemamê ma

Tirkê ma xulamê ma

Axa şîyo dare ser

Cirît eşte vare ser.

5- Şanika Şine

Şanika Şine

Gol bêbine

Qerecê kîşto

Binê doçikî lîşto.

6- Dîko Dîko -1

Dîko dîko lajê kerge

Bê ma şîme merga derge

Ez wena kena, ti ke bure.

7- Dîko Dîko -2

Dîko dîko lacê kerge
Bê ma şîme merga derge
Ez çîneno to tapol ke
Meşo çê de zura meke

8- Qole Qole

Qole qole

Mi qidayê to gureto

Mi xo rê Xime ra 

girmike ron tirto

Çê ma lodî nîjnê, 

potê zerfetî

Meratanê kutika 

ser çimê jumînî vetî

9- Alo Vingo

Alo vingo

Peg quling o 

Mastê mîya

Ser selika

Bin qulika

Cila here

Teqle bîya

Ser ra şîya

Ti vejîya.

10- Lurî Lurî

Lurî lurî lurî lurî

Sayî dare ra bîyê sûrî

Raya nê yarê mi 

çiqa bîya dûrî

11- Kemer Kerr o

 

Kemer kerr o veng nikeno

Layik doman o fam nikeno

Pî axler o veng nikeno

12- Kele Kele

Kele kele

Dime kele

Sîne kele

Çate bele

Avle sîne

Paq û linge

Hîzmetçîye

Bî sekîye

13- Şapiksîya

Lîndir lîndir 

doçikê gayî

Cêr ra ameyî 

çar pîyayî

Zerya m’ kewta 

Şapiksîyayî

 

14- Mîya Qere

Oooo 

Mîya qere

Doçik lere

Mi fetelne

To qefelne

Hesenî pêgurete

Elî binê tiriye reqisne

15- Meşo Malî

Alî Alî 

Meşo malî

Çênê şarî

Bîyê harî

To xapnenê benê 

Kenê kunciko tarî

Mîze verdanê vilê barî

16- Nat û Dot

Nat û dot çima qirpnena

Xortan û çênekanê şarî qapnena

Ana mala ma de pê kay kena.