30 serrê ke baxçeyanê narencîyan de vîyartê…

Nebahat Ertaşe 30 serrî yo karê narencîye kena. Dormeyê ci de cinîyê kurdî yê ke sey aye porê înan bi melhefe pêşte, bişalwarî estê. Ge kelagerm de ge zî serd de heta destê înan biterekyê xebetênê.

Ertaşe û cinîyê ke aye dir ê rixmê şertanê giranan ê karî de bi destmizêkê tayî qîmê xo anê. Verî 50 lîra heqê roje girewtêne. Goreyê vatişê Ertaşe heqê roja înan qaşo emser bîyêne 60 lîra la seba ke mabênkar 7 lîra tira fîneno ancî dormeyê 50î de gênê.

Nebahat Ertaşe 30 serrî verî memleketê xo Sêrtî ra pîya bi mêrdeyê xo koç bi Edeneyî kerdo. Ewro 56 serrî ya û roja ke resayê Edene heta ewro bêvindertiş xebetîyayê.

 

 

 ‘GAMA KE EZ DIGANÎ BÎYA ZÎ MECBÛR BÎYA KE BIXEBETÎYAYÊNE’

Serrê vêrteyî gama yenê bi vîrardene çimê ci benê pirr. Gama ke diganî bîya zî mecbûr menda ke bixebetîyo. Ertaşe wina qal kena: “Tîya ra 30 serrî verî pîya bi mêrdeyê xo ma mecbûr mendî ke koçê Edene bikerê. Dewlete rez û baxçeyê ma heme dest nayî ser, eke ma qoricîtîye qebûl bikerdêne do biverdayêne ma ûca bimanê. Ma zî nêeşkayêne eslê xo rê îxanet bikerê. Pîzeyê mi de hewna pitêk 8 mengî estbi û ma kewtî rayîran ser. Mi 7 domanê xo yê ê ra dima Çukurova de ardî dinya. Gama ma newe ameyî tîya xêrcê lihêfêkê ma yê peşmênî û di qoşqaneyan çîyêk ma çinê bi. 5 menganê ewilênan ê diganîya xo de zî ez şîyêne kar.”

 ‘MA MERG ZÎ DÎ, ZÎNDAN ZÎ’

Gama ke erdanê xo ser o bîyê hinar ra heta goze û encîre her çîyê înan estbîyo. Karê merdimanê bînan nê karê xo kerdê. Rez û baxçeyê xo remitê. Ertaşe ancî hesreta a rojan ancena û vana: “Ma şertanê koletî yê ke tîya ma ser o yenê ferzkerdene qebûl nêkenê, la yewna rayîr çinyo. Ma merg zî dî zîndan zî dî.”

 ‘NE HEQÊ RAYÎRÎ NE ZÎ YÊ WERÎ’

Peynîya qiseykerdişê xo de Ertaşe vat : “Ma şinê pirteqalan zî ma şinê kendiş zî. Çi karê hêgayan bibo ma kenê. Ge-gane ma binê kelagermê rojî de sojîyenê ge-gane zî serdê zimistanî de destê ma terekênê. Xora heta ma heqê xo yê roje gênê hal ma de nêmaneno. Ma serê sibayî 3 de hurzenê heta ver bi şanî saet 4 yan zî 5ine xebetênê. Heqê rayîrê ma zî nêdanê û heqê werî zî nêdanê. Ma înan danê.”