Perestgehêkê xoverdayîşî: Girê Sor-IV

Hînî ê 9 kesî bîyî la îrade û qerardarîya înan her çî rê vejîyayêne. Dişmen zî ney ra tersayêne. Dişmen berî ra dûrî de ca bibi. Têgêrayîşê dişmenî û xoverdayîşê gerîlayan heta 3ê êlule dewam kerd.

Xoverdayoxanê Mizgîne Dalaho, Armanc Simko û Têkoşîn Devrîm qala xoverdayîşê Girê Sorî yê 80 rojan kerde. Beşo çarin wina yo:

Cewabê vengdayîşê teslîmîyetî

Hînî dişmenî qismanê mewzî de hîna zaf teqayîşî kerdêne coka gerîlayî nêeşkayêne nêzdîyê ci bibê. Dişmenî fuzeyî zî eştêne. Qismê mewzî de hewa ver bi teverî şîyêne, coka key înan tîya de gaz û kîmyewî şuxilnayêne pêroyî agêrayêne înan. Naye ra dişmenî hînî mewzîyan de gaz nêşuxilna û no zî seba gerîlayan avantaj bi. Gerîlayan bêrê pêroyî ra pê B7 û bombaeştoxan kerd ke bidê qismê leweyî ro û xebatanê mewzî asteng bikerê.

Dezawantajê mewzîyan no bi ke yewbînî nêpawitêne, pêro têkişt bîyî. Şûmşînan zî berê bîmî nê pawitêne la verî dîk ameybî tiravetene, no yew avantaj bi. Dişmenî o çax zaf venga gerîlayan dayêne ke wa teslîm bibê. Ge ge înan kurdkî qisey kerdêne, Bazî eşnawit ke tay leşkeran zî bi erebkî qisey kerdêne. Kurdkîya înan mendêne kurdkîya Semsûrî. Înan şûmşînan ra veng dayêne ke gerîlayî wa teslîm bibê. Gerîlayan wina cewab dayêne: ''Ma fedayîyê Rayber Apoyî yê, teslîm nêbenê. Ma fedayîyê şarê xo yê, teslîmîyet îxanet o.''

Dişmen mewzîya Şehîd Têkoşînî ya ke verî amebî qefilnayene seba teqayîşan akerd. Hînî gerîlayan pê na rewşe yarî kerdêne û vatêne: ''No senî gure yo, ma mewzîyan akenê, dişmen qefilneno. Dişmen qefilneno, ma akenê.''

Dişmenî verê xo da qata cêrîne

Hêzanê tirkan waşt ke berê mewzî ra bêrê û hêriş bikerê. Berê pêroyî ra di reyî pê B7 lewe ame pirodayene. Reyna heman berî ra pê çeka Zagrosî kobrayî ameyî pirodayene. Dişmenî xebata mewzî ya leweyî asteng kerdêne waştêne bêro verê berê pêroyî. La nêeşkayêne nêzdîyê berî bibo, têna eşkayêne pê kindiran teqaberan bişawo. Dişmenî armanc kerdêne le dûrî ra uca bigêro binê hakîmîyetê xo û çalakîyanê gerîlayan asteng bikero. Wexto ke dişmen ame verî gerîlayan derbe daye piro. Coka dişmenî nimitkî ra uca de ca bi û suîkastwanê xo ca kerdî. Gerîlayî hînî uca ra nêşîyêne teber. Qasê 150 metre nêzdîyê berî de warêkê daristanan estbi. Dişmen uca de bi. Çend rojan dima zî înan suîkastwanî berê pêroyî de ca kerdî. Ozgurî dûrbûnî ra dî ke 2 suîkastwanê kamuflekerdeyî uca de ca bîyî. Tarîx 8ê tebaxe bi.

Verî nê berî ra doşka zî şuxilîyayêne. Botan vatêne ''Îsabet nêkero zî bidê piro.'' Çunke waştene leşkerî wa vajê: ''Ma serê înan de yê. Senî eşkenê hema zî guleyan bierzê?'' Bi nê hawayî nêverdayêne leşkerî hetê psîkolojîkî ra rehet bê. Helîkopteranê hêrişî pirodayîşî ra dima guzergehê xo bedilnayêne. Tîya ra rehet ameyêne vejîyayene. Ge ge seba adirî darî zî ameyêne ardene. Tîya de çalakîyan netîce girewtêne, coka dişmenî verê xo da tîya. Gerîlayan vat: ''Eke dişmen ameyo qata bîne zî ma do doşka berê û bidê piro.''

Roja verêna ke ê ameybî qata cêrîne hema mewzîyê xo zixm nêkerdbî. Coka a roje gerîlayî mîyanê sixletîye de bîyî. Înan xîret kerdêne ke leşkerî bi rehetî uca de ca mebê. Hûmara nobetdaran a qata cêrîne ameye zêdînayene. Ge ge dişmenî teqaberî şawitêne qata cêrîne zî û dronî ardêne. Gerîlayan vera tîya ra guleyî eştêne. Rayêk dişmenî pê kindiran teqaberî ardbî. Têkoşîn ame hetê Botanî û tira vat: ''Nê teqaberî berî ra dûrî yê. Seba ke ma hetê psîkolojîkî ra pê tesîr bibê înan nê ardî.'' Dima Têkoşînî çend guleyî eştî la nêteqayî. Botanî vat: ''Nika leşkerî bivînê ke pêlekê înan bîyê lete-lete pê gêj benê.'' Dima ke Botan kewt zere Têkoşîn û Armancî nobete kerde. O çax dişmen teqnayîş kerd. Botanî vat: ''Ma zî ge ge çîyê tewşî kenê. Eke çew pê biheso ke ma guleyî eştê teqaberan vano 'nê bîyê gêj.' ''

Eştişê bombaeştoxan

Gerîlayan yew maketê merdiman viraşt. Key înan maket bivetêne teberî leşkeran dayêne piro. Ge ge guleyî ginayêne kerrayan û nê kerrayî perayêne. Delale rojêke dima ke maket vet teber guleyêk verî gina kerra ra dima zî gina rîyê aye ra. Botanî vat: ''Ti zî hînî bîya birîndar. Kam rîyê to bivîno vano 'na şer kerda.' ''Delale dima erşawîyaye qata mîyanêne. La aye vatêne: ''Mi qata cêrîne de gonîya xo rijnaye. Ez nêşina uca.''

Mizgîne 11ê tebaxe de seba kontrolkerdişî vejîyaye teber û tay pêlekî dîyî. Dişmenî mewzî viraştêne. Yanî hînî înan do hêrişê xo bizêdînayêne. Mzigîne seba ke tam fam bikera waşt fotografanê înan bigêra. Tam aye kamera vete teber, dişmenî pê çeka suîkastî da kamera ro û Mizgîne destê xo ra birîndar bîye. Têkoşîn zî wexto ke teber kontrol kerdêne gule gina ci û çepikê xo ra birîndar bi. Wina birîndarîyê şenikî qewimîyayêne. Hînî gerîlayî nêeşkayêne sereyê xo vejê teber la pê bombaeştoxan dayêne dişmenî ro. A raşte gerîlayan waştêne ke dişmen berê pêroyî ra bêro û hêriş bikero. La dişmen zaf nêzdîyê berî nêbîyêne. Eke dişmenî biwaştêne bêro ganî biameyêne verê berî la nêeftayêne. Dişmenî heta roja peyêne têna çimdarîya berî kerdêne.

Hewadayîşê tunelan hol bi

Avantajê tunelan no bi ke rixmo ke xeylêk berî ameybî qefilnayene hewadayîşê ci zaf hol bi. Gazî zî zaf tesîrê înan nêkerdêne. Gerîlayî birîndar bibî, bêhal bibî la moralê înan hol bibi. Seba ke hûmara birîndaran zêdîyayêne her nobetdarî/e roje de 8 yan zî 12 saete nobet girewtêne. Goreyê pîlîya şikefteyan hûmara gerîlayan tay bîye la goreyê rewşa erzaqî halê înan hol bibi. Tay meseleyan de gerîlayan zehmetî antêne la ancî zî pêro projeyî kerdêne, şîyêne Botanî rê pêşnîyazî kerdêne.

Gijikê her kesî ame qesnayene

Sixletîye ra sebeb gerîlayî nêeşkayêne hewcedarîyanê xo yê taybetan peyda bikerê. Gerîlayan ê cinîyan bi taybetî gijikê xo yê dergî ra zaf antêne. Mîyanê hende kîmyewî û gazî de ê nêeşkayêne gijikê xo şanî bikerê. Bire dîyaye ke gijikê her kesî wa bêro qesnayene. Verî Zînarine qebul nêkerd la dima aye zî heq da embazanê xo. Çewî nêzanayêne ke gijik senî yeno qesnayene. Zinarîne sey berberêka acemî gijik birna. Delale zî gijikê Têkoşîn û Zinarîne birna. Aye zî xirab qesna. Dima Argêşî verî gijikê Têkoşîn û Delale dima zî gijikê pêro embazanê xo qesna. Pêro nê şerê bêedaletî rê ecîz bîyî la ancî zî eşkayêne pê rewşe yarî bikerê. Înan çîyêk verê têkoşînî nêkerdêne. Gerîlayan key pêkewtiş û çalakîye ra firsend dî kitab zî wendêne. Hacetê rêxistine seba îmhakerdişî arê dîyayî. Kampe ameye weçînayene û eleqe ame mojnayene birîndaran. Tay kitabî seba ke mekewê destê dişmenî ameyî vêşnayene. Heta roja peyêne no wina bi.

'To kerd weş, qet nêbo vaje 20'

Dişmenî hînî bêro pêroyî girewt binê kontrolî. Dişmen wexto ke ameyêne xeta mewzî seba teslîmîyetî veng dayêne. Leşkeran armanc kerdêne ke pê dîyalogan bala gerîlayan têmîyan bikerê û pey ra bomba bierzê. Botano ke no zanayêne vatêne: ''Key şima de qisey bikerê bomba bierzê.'' Dişmenî bi nê hawayî waştêne şerê psîkolojîkî bikero. Argêş wexto ke nobetdar bi dişmenî venga ci da û vat: ''Fermandarê şima teslîm bîyî, şima zî teslîm bê. Erzaqê şima çin o. Şima çend ten ê cara?'' Argêşî zî wina cewab dayêne: ''Ma 50 ten ê 50.'' Embazan Argêşî rê vat: ''To zî kerdo weş, qet nêbo vaje 20.'' Hînî ê 9 kesî bîyî la îrade û qerardarîya înan her çî rê vejîyayêne. Dişmen zî ney ra tersayêne. Dişmen berî ra dûrî de ca bibi. Gerîlayan qismê şûmşînî de xîret kerdêne ke bombayî dekewtêne ci. Dişmenî hem mewzîya Şehîd Têkoşînî de hem zî şûmşîn de teqayîşî kerdêne, ge ge zî bombaya destî yan zî roketê B7î eştêne. Têgêrayîşê dişmenî û xoverdayîşê gerîlayan heta 3ê êlule dewam kerd.

'No ercnayîşê rêxistine zî ma rê bes o'

Cîhazê pîlî ra vengê Amedî ameyêne la perro bîn nêeşkayêne vengî bigêro. Qerargehî bi hawayêkê cîyayî Werxelê û Girê Sorî ercnayêne. Gerîlayan wexto ke nê ercnayîşî eşnawitêne vatêne ''Nê çîyî raşta zî seba ma vanê?'' Ercnayîşê serê xoverdayîşê înan pîl bîyî. Gerîlayan vatêne: ''Embazî ma wina ercnenê, ma senî layîqê ney benê?'' Qerardarîya Botanî raşta zî zaf cîya bîye. Botanî vatêne: ''Rêxistine ma xeta xoverdayîşê zîndanan û ê Zîlan û Bêrîtanan de ercnena. Se beno wa bo, ma do girî nêverdê. Eke rêxistine ma wina ercnena, no ma rê bes o. Ma bimirê zî, lete-lete bibê zî hînî girîng nîyo.''

Hînî tek qesawetê gerîlayan no bi ke ganî yew/e şikefte ra vejîyo/a û rêxistine rê qala nê xoverdayîşî bikero/a. Naye ra ber tek derdê înan çinbi. Pêro qerardar bîyî.

Xoverdayîş û cesaretê cinîyan dîyarker bîyî

Sey Avaşînî Girê Sorî de zî beşdarî, ked û renganê gerîlayan ê cinîyan morê xo da binê xoverdayîşî. Gerîlayanê camêrdan zî ney ra moral girewtêne û nê xoverdayîşî de keda xo mojnayêen. Armancî xoverdayîşê ra dima seba gerîlayan ê cinîyan wina vatbi: ''Ma zimistan de embazan ê cinîyan reyde mendbî, ge ge meseleyê ma bîyêne, ma nîqaş kerdêne. La ma yewbînî şinasnayî û taybetmendîyê xo fam kerdbî. Dişmen wexto ke ame gir embazan ê cinîyan mewzîyan de cayê xo girewt. Embazê cinîyî bi taybetî dişmenî ser o şîyayîş û hêrişî de rayber û çêr bîyî. Ma zî înan ra hêz girewtêne. Rojêke ma plan kerd ke lewe de pê çekanê ferdîyan bidê dişmenî ro. Ez û Zînarîne bîyî wezîfedar. Zinarîne zaf kelecanin bîye. Çalakîye ra dima seke a ha perayêne. Embazîya raştikêne wextê şerî de eşkera bena. Embazan ê cinîyan de xofikirîyayîş yan zî xoapeygirewtiş çinbi. Ters çinbi. Embazê cinîyî tim heta guleyê xo yê peyênî şer kenê, eke hewce bibo xo ser de bomba teqnenê la teslîm nêbenê. Uca de embazê ma yê cinîyî zî wina bîyî. Ma zanayêne ke nînan ra yewe zî do teslîm nêba. Înan pê hêzê xo paştî dayêne ma.

Şansêko pîl bi

Mîsal wexto ke ez birîndar bîya Têkoşîne ez paştîya xo berda manga. Kincê mi diryabî û ez mîyanê gonîye de bîya. Embaze Zinarîne fermandara taxime bîye, aye lingê mi şitî. Merdim wexto ke hemarayanê winasênan reyde maneno hînî merg zî xo rê derd nêkeno. No şansêko pîl bi. Embaze Delale newe tewra ma bibî. Aye serra xo ya verêne Girê Sorî de derbaz kerde. Operasyonî ra 20 rojan dima serrgêra tewrbîyayîşê ci bîye. Rixmê bêtecrubetîya xo zî a zaf cesaretîn bîye. Wexto ke aye reya verêne gule eşt dişmenî ma beriqîyayîşê çimanê aye ra hêz girewt. Embaze Ozgure wexto ke birîndar bîye rojêke zî bêmoral nêbîye. Aye moral dayêne ma. Seba ke veng nêşîyayêne goşanê mi ma di tenan nobete girewtêne. Naye ra nobetan de embazan ê cinîyan mewzîyî kontrol kerdêne. Embazan ê cinîyan tim xo eştêne vernî, vatêne 'kamca de têkoşîn esto ma şinê uca.' Ê şîyêne reng, aheng û tewrbîyayîşê xo. Mîsal ez ecîz bîyêne la înan moral û hêz afernayêne. Zaf çîyî estê ka ma vajê la merdim nêeşkeno ê hîsan bîyaro ziwan. Gereka nê hîsan tam bikero.''

Do dewam bikero...